08_bg
       
   
 
 
《國史百詠》 (又名「中國歷史歌訣高速記憶法」)
10.08.2020

 
希軾廬吟草
07.05.2020

 
嗇色園監院李耀輝博士宣法弘道與廣種善德
12.02.2020
《周易•賁卦•彖辭》曰:「觀乎人文,以化成天下。」又 《周易•坤卦•象傳》云:「君子以厚德載物。」 嗇色園奉祀黃大仙師,秉承仙師寶訓,以「普濟勸善」為宗旨,廣推善行。
 


1