News
       
   
 
 
展才設計2019嘉獎禮暨康麗時裝設計比賽
06.04.2019

 
耆開得勝健樂行 - 音樂之旅2019
24.03.2019

 
可聚百福千祥賀紀慶
15.03.2019

 
園藝養心計劃分享會
13.03.2019

 
賽馬會- 晴繫友里計劃 義工訓練
12.03.2019

 
嗇色園社會服務單位聯合職安健活動日2019
08.03.2019

 
愛生命‧長者有明天計劃接受《同途有心人》訪問
03.03.2019

 
可泰懷傲運動天地 - 金豬滿堂迎新春
28.02.2019

 
以心建家送暖行動 - 滿堂吉慶賀新禧
24.02.2019

 
樂聚盆菜賀豐年
23.02.2019

 
可聚耆英地區中心 - 己亥新春敬老顯關懷計劃
17.02.2019

 
可蔭家肥屋潤迎新春
26.01.2019

 
可聚耆英地區中心 - 金豬報喜迎新歲
22.01.2019

 
嗇色園主辦可澤耆英鄰舍修繕竣工啟用典禮
18.01.2019

 
嗇色園人道社區關愛計劃 ~ 2018義工周年大會暨義工嘉許禮
10.01.2019